วุ่นอีก "คลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่" แพร่เชื้อ "โอไมครอน" ส่อลามทั้งหมู่บ้าน

ขณะนี้ได้ประกาศแจ้งคำสั่งอำเภอโพนนาแก้ว ที่ 9/2565 ลงวันที่ 12 ม.ค.2565 เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว (ปิดบ้านโพนบก ม.6 ต.บ้านแป้น) มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 12 -26 ม.ค.2565 หากท่านใดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ของหมู่บ้านดังกล่าว ขอให้ท่านเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง

ทีมแพทย์ พยาบาลและ อสม.ได้ตรวจ ATK แล้วพบผู้ติดเชื้อมีจำนวน 75 ราย และยังตรวจพบเรื่อยๆคาดว่าจะมีคนในหมู่บ้านติดเชื้อ 300 คน 

สกลนครส่อติดโอไมครอนทั้งหมู่บ้าน