"ครูไพบูลย์" เข้าพิธีบวชเงียบ หลังจากหายป่วยโควิด ขออโหสิกรรมทั้งปวง

"กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไป ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ข้าขออโหสิกรรมทั้งปวง บุญใดที่ข้าพเจ้าสร้าง ขอให้ผลบุญนำพาผาสุขสู่มารดา ครอบครัว ภรรยา ลูก ญาติพี่น้อง ผองเพื่อน ตลอดจนทุกท่านที่เมตตา สนับสนุนและส่งเสริมข้าพเจ้าเทอญ"

#บุญใดที่แม่ขอลูกจะทำให้ทุกประการ

#พระไพบูลย์ ชุตินธโร

...พฤหัสบดีที่ 13 ม.ค. 2565...

ครูไพบูลย์ เข้าพิธีบวชเงียบ หลังจากหายป่วยโควิด ขออโหสิกรรมทั้งปวง

ครูไพบูลย์ เข้าพิธีบวชเงียบ หลังจากหายป่วยโควิด ขออโหสิกรรมทั้งปวง

ครูไพบูลย์ เข้าพิธีบวชเงียบ หลังจากหายป่วยโควิด ขออโหสิกรรมทั้งปวง

ครูไพบูลย์ เข้าพิธีบวชเงียบ หลังจากหายป่วยโควิด ขออโหสิกรรมทั้งปวง