สังเกตตัวเองด่วน อาการที่ต้องเลื่อนฉีดวัคซีน ลดโอกาสเกิดอาการข้างเคียง

ทำอย่างไรเมื่อเจอผล"ATK" เป็นบวกติดโควิด “โอมิครอน”


ตั้งสติ กักตัวอยู่บ้าน ประเมินอาการตนเองว่าอยู่ในระดับไหน หากอาการน้อย หรือ ไม่มีอาการ ติดต่อเข้าสู่ระบบ การรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation
-โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 14
- กรอกข้อมูล / ลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่ https://crmsup.nhso.go.th
- เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่สถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป

สังเกตตัวเองด่วน อาการที่ต้องเลื่อนฉีดวัคซีน ลดโอกาศเกิดอาการข้างเคียง

-การแยกกักรักษาตัวที่บ้าน
-แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว
-สวมหน้ากากตลอดเวลา
-แจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยง และให้ทดสอบการติดเชื้อ
-เลี่ยงสัมผัสสัตว์เลี้ยง
-สังเกตอาการ วัดอุณหภูมิเป็นประจำ หากหายใจลำบาก มีภาวะฉุกเฉิน ติดต่อขอรับการรักษา โทรสายด่วน 1669

ขอบคุณที่มา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์