พุ่งไม่หยุด "คลัสเตอร์ร้านเหล้า" พบปอดอักเสบ 3 คน แม้รับวัคซีนแล้ว

จากกรณี สถานการณ์ล่าสุด วันที่ 13 ม.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 832 ราย แบ่งเป็น

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 28 ราย สะสม 281 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม 55 ราย
2. "คลัสเตอร" ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 27 ราย สะสม 972 ราย
3. "คลัสเตอร์" บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 3 ราย
4. "คลัสเตอร์" บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 8 ราย
5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย
6. บุคลากรทางการแพทย์ 16 ราย
7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 11 ราย ดังนี้ 
    7.1 กทม. 6 ราย
    7.2 จังหวัดขอนแก่น 1 ราย
    7.3 จังหวัดชัยภุมิ 1 ราย
    7.4 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย
    7.5 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย
    7.6 จังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
     8.1 ในครอบครัว 121 ราย
     8.2 จากสถานที่ทำงาน 130 ราย 
     8.3 บุคคลใกล้ชิด 35 ราย 
     8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 21 ราย
9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 40 ราย 

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 384 ราย