"เบ๊น อาปาเช่" ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เผยคิดถูกที่มา หลังเห็นสถานที่กักตัว

ก็ไม่คิดว่ามากางอะไรตรงนี้

ดูทรงถ้ารอข้ามคืนแกคงไม่อันตรายจากโควิด แต่คงโดนยุงไม่ก็งูกัดก่อน

ตอนนี้พาออกมาส่งโรงพยาบาลสนามของพี่เช็ค นริสสร แสงแก้ว อยู่ในความดูแลของแพทย์เรียบร้อยครับ

เบ๊น อาปาเช่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เผยคิดถูกที่มา หลังเห็นสถานที่กักตัว

เบ๊น อาปาเช่ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เผยคิดถูกที่มา หลังเห็นสถานที่กักตัว