เช็คด่วน รพ.รามาฯ เปิดจองวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ เริ่มวันนี้

ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์ https://www.ramavaccine.com/ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่กำหนดไว้ 

***หมายเหตุ :

- 1 หมายเลขโทศัพท์สามารถลงทะเบียนจองได้ 5 สิทธิ์ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน บัตรชมพู หรือพาสปอร์ต

- ลงทะเบียนแล้วรอรับ SMS เพื่อยืนยันการจอง

- กรณีเลื่อนนัด สามารถทำการเลื่อนนัดได้ก่อนวันนัดจริง 2 วัน

- กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคนเข็มที่ 1 หรือเข็มที่ 2 สามารถลงทะเบียนจองรับวัคซีนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ COVID-19 Call Center โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2092-7222 ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00-16.00 น.