เช็กเงื่อนไข รพ. เปิดวอล์คอิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 2 และกระตุ้นเข็ม 3

เงื่อนไขการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

   - สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (ไม่จำกัดสัญชาติ)

วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 (จากโรงพยาบาลอื่น)

   - แทน แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือ ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 2 จากโรงพยาบาลอื่น (ตามความสมัครใจ)

วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น

   - สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีน แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) ครบทั้ง 2 เข็ม ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

   - สูตรไขว้ ซิโนแวค (Sinovac) หรือ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) กับ แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) หรือ ไฟเซอร์ (Pfizer) ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

   - ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) หรือ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบโดส ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป