หมอธีระวัฒน์ เผยแล้ว 5 อาการเฉพาะตัวโอมิครอน ที่เปลี่ยนจากเดิมโดยสิ้นเชิง

นอกจากนั้นจากการที่ไวรัสชอบจมูก ปาก ทางเดินหายใจส่วนต้น มากกว่า

ปอดลึกๆ แม้จะลงไปได้ แต่แน่นอนมีเวลาให้ภูมิทุกระบบเข้ามาต่อสู้ทัน

ทั้งนี้เป็นที่อธิบายได้ว่าทำไมคนอายุตั้งแต่ 55 ปี ชัดๆที่ 70 กว่า จึงมีอาการมากกว่า

สว และ/หรือ มีโรคประจำตัว ปัจจัยที่ไม่เปลี่ยนแปลง “เริ่มช้าไงครับ”

หมอธีระวัฒน์ เผยแล้ว 5 อาการเฉพาะตัวโอมิครอน ที่เปลี่ยนจากเดิมโดยสิ้นเชิง