นนทบุรี เปิดจุดตรวจ ATK ฟรี! ชวนประชาชนตรวจคัดกรองหลังกลับจากปีใหม่

โดยเปิดจุดตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าบ้าน ณ จุดที่ตั้งที่สำหรับบริการประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 มกราคม 2565 เวลา 12.00 - 18.00 น. ดังนี้

1. อำเภอเมือง ที่ รพ.สต.บางศรีเมือง

2. อำเภอบางกรวย ที่ รพ.บางกรวย 1

3. อำเภอบางใหญ่ ที่ รพ.สต. บางแม่นาง

4. อำเภอบางบัวทอง ที่ สสอ.บางบัวทอง

5. อำเภอไทรน้อย ที่ รพ.ไทรน้อย

6. อำเภอปากเกร็ด ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางพลับ

นนทบุรี เปิดจุดตรวจ ATK ฟรี! ชวนประชาชนตรวจคัดกรองหลังกลับจากปีใหม่

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี