ชลบุรี กุมขมับ วันเดียวพบโอมิครอน 40 ราย

1. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศระบบ Test and Go, Sandbox และ AQ 23 ราย โดย 19 ราย ตรวจพบในวันแรก และมี 4 ราย ตรวจไม่พบเชื้อในวันแรก กักตัวในโรงแรมอำเภอบางละมุง 21 ราย ศรีราชา 1 ราย สัตหีบ 1 ราย

2. การติดเชื้อภายในประเทศ 17 รายจากการสุ่มตรวจ อำเภอบางละมุง เมื่อสุ่มพบ 1-2 ราย ได้สุ่มตรวจมากขึ้น พบสายพันธุ์โอไมครอน 10 ราย ในวันที่ 30 ธค 2564 

ชลบุรี  กุมขมับ วันเดียวพบโอมิครอน 40 ราย