อนามัยโลก เตือนภัย อาจเจอสึนามิโควิด-19 ถล่มหนัก หลังเทศกาลปีใหม่

ขณะเดียวกันยังเร็วเกินไปที่จะสรุปได้ว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงมากหรือน้อยกว่า สายพันธุ์เดลตา จนกว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยจากสายพันธุ์โอไมครอนในกลุ่มเปราะบางที่มากกว่านี้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แอฟริกาใต้ ประเทศแรกที่แจ้งให้ องค์การอนามัยโลกทราบเรื่องการระบาดของไวรัสโอมิครอนเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พบการระบาดของไวรัสโอมิครอนน้อยลง ตัวเลขผู้ป่วยใหม่จากไวรัสโอไมครอนลดลงร้อยละ 29

อนามัยโลก เตือนภัย สึนามิโควิด-19 ถล่มโลก หลังเทศกาลปีใหม่ 2565

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ไวรัสโอมิครอนได้กลายเป็นสายพันธุ์หลักแทนสายพันธุ์เดิมคือ เดลตา ในหลายประเทศ เช่น เดนมาร์ก โปรตุเกส อังกฤษและสหรัฐฯ นอกจากนั้น ข้อมูลเบื้องต้นจาก 3 ประเทศ คือ อังกฤษ แอฟริกาใต้ และเดนมาร์ก ซึ่งมีตัวเลขผู้ป่วยต่อประชากรในอัตราสูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน ชี้ว่า อัตราการเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยจากไวรัสโอมิครอนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับอัตราการเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยจากไวรัสเดลตา