"หมอธีระ"เผย โอมิครอน หนักขึ้นอย่างรวดเร็ว และวิธีที่ประชาชนจะทำได้

บางประเทศที่ระบบการตรวจคัดกรองโรคมีปัญหา ทำได้น้อย ทำได้จำกัดเป็นช่วงๆ ก็จะประสบปัญหาเวลาระบาดหนัก ทำให้แยกแยะผู้ติดเชื้อได้ช้า การกระจายก็ไปอย่างรวดเร็ว

ณ จุดนี้ การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนั้นเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นประโยชน์ในเชิงลดโอกาสป่วย ลดโอกาสเสียชีวิต ระดับบุคคล

แต่สิ่งสำคัญมากและเป็นเดิมพันของแต่ละประเทศคือ การตัดสินใจเชิงนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในการนำเชื้อเข้าประเทศ และลดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการที่จะกระพือให้สะเก็ดไฟ Omicron (โอมิครอน) ที่อาจหลุดรอดเข้ามาในพื้นที่แล้วลามติดจนกระจายไปในสังคม

หมอธีระ