แจงแล้ว คลีนิคเปิดฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ เข็มละ 2,800.- เอามาจากไหน!

จากกรณีดังกล่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า วัคซีนที่ฉีดต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่ง วัคซีนจอห์นสันฯ ขึ้นทะเบียนจาก อย.แล้ว ที่ผ่านมาสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก็นำเข้าวัคซีนจอห์นสันฯ ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมาฉีดให้ประชากรของฝรั่งเศสที่พำนักในไทย

ส่วนกรณี จ.สระแก้ว ตรวจสอบเบื้องต้นข้อมูลระบุว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ รายนี้ ได้ไปติดต่อขอรับใบรับรองการฉีดวัคซีนกับทางจังหวัด โดยอ้างว่า ฉีดมาจากคลินิกแห่งหนึ่งใน จ.สระแก้ว ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สระแก้ว ไปตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีการลักลอบนำเข้าวัคซีนผิดกฎหมาย แต่ข้อมูลว่าไปฉีดที่ไหนอย่างไร สสจ.จะตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง

ด้าน นพ.ประภาส ผูกดวง สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า มีผู้นำใบรับรองแพทย์การฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ จากคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด มาขอวัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) แต่เราไม่พบข้อมูลการฉีดใน MOPH IC จึงไม่ได้ออกวัคซีนพาสปอร์ตให้ เพราะถือว่าไม่ได้รับการฉีดจากภาครัฐ สสจ.จึงลงไปตรวจสอบคลินิกเอกชนดังกล่าวก็ไม่พบผลิตภัณฑ์วัคซีน และไม่มีการขายวัคซีน แต่แพทย์ยอมรับว่ามีการฉีดจริง อ้างว่าคนไข้เอามาให้ฉีด

-เปิดสถิติ ย้อนหลัง 9 เดือน แอปฯธนาคารไหนล่มบ่อยที่สุด!
-"ไพศาล" เผย ทักษิณ ปิยบุตร ไอติม มีเจตนาปกป้องสถาบัน
-คลัสเตอร์ใหม่ สถานบันเทิงหน้ามหาลัยดัง ติดเชื้อพุ่งเสี่ยงสูงทะลุ 200