เปิดวอล์คอินฉีดเเอสตร้าฯ ปชช.ต่างจังหวัดเดินทางกลับมาทำงาน กทม.-ปริมณฑล

 

เปิดวอล์คอินฉีดเเอสตร้าฯ ปชช.ต่างจังหวัดเดินทางกลับมาทำงาน กทม.-ปริมณฑล

ขอสงวนสิทธิ์ ให้บริการสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากต่างจังหวัดเท่านั้น
สำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดในกทม.  โปรดใช้บริการ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดิมของท่านหรือรอประกาศเพื่อลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในโอกาสต่อไป

เปิดวอล์คอินฉีดเเอสตร้าฯ ปชช.ต่างจังหวัดเดินทางกลับมาทำงาน กทม.-ปริมณฑล
หมายเหตุ
** โปรดรับเข็มที่2 ตามวันนัดเดิม/หลังนัดเดิม
ระยะห่างขึ้นกับชนิดวัคซีนเข็มที่ 1
- Sinovac / Sinopharm
ฉีดมาแล้วอย่างน้อย 21 วัน
- AstraZeneca 
ฉีดมาแล้วอย่างน้อย 56 วัน
** ทุกท่านที่จะมารับบริการเข็ม2  
จำเป็นต้องมีข้อมูลการฉีดเข็ม 1 
จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางกระทรวงสาธารณสุข (MOPH-IC) 
ท่านสามารถตรวจสอบจากแอพฯ หมอพร้อมด้วยตนเอง

เปิดวอล์คอินฉีดเเอสตร้าฯ ปชช.ต่างจังหวัดเดินทางกลับมาทำงาน กทม.-ปริมณฑล
หรือหากในวันที่รับบริการ ทางศูนย์ฯตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล ท่านต้องติดต่อ รพ.ที่ให้บริการเข็มที่ 1 เพื่อนำเข้าข้อมูลการรับวัคซีนเข็มที่ 1ก่อนจึงจะสามารถรับบริการเข็ม 2 ต่อได้  ผู้รับบริการที่มีนัดเดิมกับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะได้รับการบริการก่อน ตามเวลานัดหมายเดิม

เพิ่มเติม