กรมควบคุมโรคเผย 4 อาการเฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีนนักเรียน

โดยก่อนหน้านี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ออกมาเผยว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนต้อนรับการเปิดเทอม บริการฉีดวัคซีนในสถานศึกษา เพิ่มความสะดวกให้กับนักเรียน

ย้ำวัคซีนที่ฉีดในเด็กปลอดภัยและมีประสิทธิภาพผ่านการรับรองจาก อย. และ WHO มีระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดแนะหลังฉีด 7 วันห้ามออกกำลังกาย สังเกตอาการตนเอง หากแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอกหรือเหนื่อย ให้รีบไปโรงพยาบาล

ยืนยันวัคซีนนักเรียนปลอดภัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Tnews