นพ.เฉลิม แนะ คนจอง วัคซีนโมเดอร์นา เลื่อนฉีดไปได้อีก 3 เดือน

เนื่องจากกรณีที่ บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้แจ้งกำหนดการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาส 4 ปี 2564 จำนวน 1.9 ล้านโดส โดยคาดว่าจะเริ่มส่งมอบได้ ในเดือนพฤศจิกายน ต่อมาองค์การเภสัชกรรม และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ออกแถลงการณ์ร่วม จะติดตามเร่งรัดให้มีการส่งมอบให้ได้ ตามที่บริษัทซิลลิคฯได้เคยแจ้งไว้คือในเดือนตุลาคมนี้ 

และเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะเร่งดำเนินการกระจายตามสัดส่วนที่โรงพยาบาล ได้จองไว้อย่างรวดเร็วต่อไป ส่วนวัคซีนที่เหลือ 3.1 ล้านโดส ตามสัญญาที่ 1 และซื้อเพิ่ม 3.7 ล้านโดส ตามสัญญาที่ 2 รวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านโดสนั้น ทางบริษัทซิลลิคฯ จะส่งมอบได้ในไตรมาส 1 ของปี 2565 นั้น 

วัคซีนโมเดอร์นา ในไตรมาส 4 ปี 2564