สถิติหวยลาวออกวันพุธ ย้อนหลัง 14 งวด หวยลาวออกอะไร แนวทางเลขเด็ดหวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันพุธ 4 ตัว

- 5 ออกรางวัลทั้งหมดเก้าครั้ง
- 4, 9 ออกรางวัลทั้งหมดแปดครั้ง
- 0 ออกรางวัลทั้งหมดหกครั้ง
- 2 ออกรางวัลทั้งหมดหกครั้ง
- 1 , 6 , 7 , 8 ออกรางวัลทั้งหมดสี่ครั้ง
- 3 ออกรางวัลทั้งหมดสามครั้ง


สถิติหวยลาวออกวันพุธ 3 ตัว

- 5 , 9 ออกรางวัลทั้งหมดเจ็ดครั้ง
- 4 ออกรางวัลทั้งหมดห้าครั้ง
- 0 , 1 , 8 ออกรางวัลทั้งหมดสี่ครั้ง
- 6 , 7 ออกรางวัลทั้งหมดสามครั้ง
- 2 , 3  ออกรางวัลทั้งหมดสองครั้ง


สถิติหวยลาวออกวันพุธ 2 ตัว

- 5 ออกรางวัลทั้งหมดหกครั้ง
- 9 ออกรางวัลทั้งหมดห้าครั้ง
- 0 , 7 , 8 , 9 ออกรางวัลทั้งหมดสามครั้ง
- 1 , 4 , 6 ออกรางวัลทั้งหมดสองครั้ง
- 2 , 3 ออกรางวัลทั้งหมดหนึ่งครั้ง


เลขเด่นที่ออกรางวัลมากที่สุด

จากตารางสถิติหวยลาวออกวันพุธย้อนหลัง จะเห็นว่า 4 , 5 , 9  เป็นตัวเลขเด่นที่มีการออกรางวัลบ่อยที่สุด ในรอบที่มาของผลรางวัลเลข 4 ตัว , เลข 3 ตัว และเลข 2 ตัว ซึ่งเป็นเลขเด่น

สถิติหวยลาวออกวันพุธ หวยลาวย้อนหลัง หวยลาวออกอะไร เลขเด็ดหวยลาว